סיפור גבורה מדהים

סיפור גבורה מדהים

 

הלה ברלב כנען