סיפור מדהים על ההקרבה של אותם גיבורים

סיפור מדהים על ההקרבה של אותם גיבורים,
מקווה שאנו הדור הצעיר נשאב מהם כח.

אושרי דהן