על אבי ועל פילון זיכרונם לברכה

במאורעות 1936-1939 אבי נרצח בחיפה ע"י פורעים ערבים.
ומאז בכל שנה ביום הזיכרון לחללי צה"ל כשנשמעת הצפירה וכולם עומדים דום,
באותו רגע אני חושב על שני אנשים,
על אבי ועל פילון זיכרונם לברכה.
יהי זכרם ברוך לעד.

בברכה חמה
אהרון שפיר.