פילון, דוגמא ומופת לדור הנפילים

נזכור ולא נשכח.
סער