פילון היה ונותר מודל לחיקוי

הייתה לי הזכות לשרת במחנה פילון 12 שנים!
התחלתי כחייל באוגדה….וסיימתי כמפקד המחנה !
***יצאתי לקורס קצינים מתוך השרות באוגדה 49 דאז.
***פילון היה ונותר מודל לחיקוי עבורי ועבור חבריי בתחום ההקרבה האישית

יהי זיכרו נצור בליבנו תמיד !
יוסי מורד