פילון היה מפקד נערץ וכך ייזכר

אתר מעולה, יפה ומפורט.
פילון היה מפקד נערץ וכך ייזכר.

גילה טרייביץ