פילון מפקד אמיתי

דילמה ישנה אך אינה מיושנת
מפקדי מדחת יוסוף לא השיכילו לדעת אמת זו

לאורו נלך