פילון פרידמן-ישראלי גאה!

מעולם לא נפגשנו אבל אתה איתי
עם שמך ועם זכרונך כל יום בכל רגע.

יהי זיכרך ברוך.
פילון באהר