תפקידנו לזכור

תפקידנו לזכור ובאין אחרים לעשות זאת ל ה ז כ י ר מעשיהם פועלם חייהם ומותם של אנשים כמו האיש הזה פ י ל ו ן

שרגא פשטצקי
vsp@netvision.net.il