קטגוריה: הדלקת נר

טקסטים של הדלקת נר אשר יופיעו במקובץ

הדלקת נר לזכר פילון

הדלקת נר לזכר פילון

הדלקת נר לזכר פילון

הדלקת נר לזכר פילון

הדלקת נר לזכר פילון

הדלקת נר לזכר פילון

אבי ניסן ניסנבוים חבר הכשרת דפנה ונלחם בנבי יושע. לאחר בקור מרגש במוזאון הרעות מצאתי לנכון להדליק נר לזכרו של פילון

תודה על המורשת.

אור הנר אור ישראל

כשאור הנר דולק רוח הלוחם למען עם ישראל למען חבר דולק בלבבנו לעד. מצדיע לך לוחם בשם עם ישראל.

הדלקת נר לזכר פילון

הנני מדליקה נר זה לזכרו של פילון שהיה מפקדו של אבי ז״ל.
אבי – פנחס (שמוקלרמן) שפר נפצע בקרב בו פילון נהרג.

הדלקת נר לזכר פילון