קטגוריה: הדלקת נר

טקסטים של הדלקת נר אשר יופיעו במקובץ

הדלקת נר לזכר פילון

אבי ניסן ניסנבוים חבר הכשרת דפנה ונלחם בנבי יושע. לאחר בקור מרגש במוזאון הרעות מצאתי לנכון להדליק נר לזכרו של פילון

תודה על המורשת.

אור הנר אור ישראל

כשאור הנר דולק רוח הלוחם למען עם ישראל למען חבר דולק בלבבנו לעד. מצדיע לך לוחם בשם עם ישראל.

הדלקת נר לזכר פילון

הנני מדליקה נר זה לזכרו של פילון שהיה מפקדו של אבי ז״ל.
אבי – פנחס (שמוקלרמן) שפר נפצע בקרב בו פילון נהרג.

הדלקת נר לזכר פילון

הדלקת נר לזכר פילון

מצדיע ללוחמים

נולדתי לתוך המדינה גדלתי וחונכתי על גיבורי מלחמת השחרור. הקרב על מצודת כ"ח תמיד היה נר לרגלי. ברבות הימים לחמתי בכל מאודי ועשיתי הכל לא לבייש את לוחמי המצודה. מצדיע להם.

פילון

אני מדריכה במוזיאון הרעות והסיפור של פילון מרגש אותי כל פעם מחדש! מפקד ואדם מדהים!!

למה אתם לא מביאים את הנוער למצודה

אף ילד במערכת החינוך לא מכיר את פילון נוסעים עשרות אלפי נערים בשנה לפולין כדי ללמוד על גיבורים פולנים כששתי דקות מהביית יש לה סיפורי גבורה נחישות הקרבה אומץ די עשו משהוא הפסיקו עם המסעות למחוזות האפר בפולין הביאו אותם למצודה ספרו על פילון דודו יזהר הרימו קול צעקה וזיכרו את גיברינו כי הם מגש הכסף שעליו ניתנה המדינה

בהצדעה.

ביקרתי במוזיאון יחד עם ילדי,
מרגש מאד.
אנחנו ממשיכי דרכם.