קטגוריה: הדלקת נר

טקסטים של הדלקת נר אשר יופיעו במקובץ

הדלקת נר לזכר פילון

הנני מדליקה נר זה לזכרו של פילון שהיה מפקדו של אבי ז״ל.
אבי – פנחס (שמוקלרמן) שפר נפצע בקרב בו פילון נהרג.

הדלקת נר לזכר פילון

הדלקת נר לזכר פילון

מצדיע ללוחמים

נולדתי לתוך המדינה גדלתי וחונכתי על גיבורי מלחמת השחרור. הקרב על מצודת כ"ח תמיד היה נר לרגלי. ברבות הימים לחמתי בכל מאודי ועשיתי הכל לא לבייש את לוחמי המצודה. מצדיע להם.

פילון

אני מדריכה במוזיאון הרעות והסיפור של פילון מרגש אותי כל פעם מחדש! מפקד ואדם מדהים!!

למה אתם לא מביאים את הנוער למצודה

אף ילד במערכת החינוך לא מכיר את פילון נוסעים עשרות אלפי נערים בשנה לפולין כדי ללמוד על גיבורים פולנים כששתי דקות מהביית יש לה סיפורי גבורה נחישות הקרבה אומץ די עשו משהוא הפסיקו עם המסעות למחוזות האפר בפולין הביאו אותם למצודה ספרו על פילון דודו יזהר הרימו קול צעקה וזיכרו את גיברינו כי הם מגש הכסף שעליו ניתנה המדינה

בהצדעה.

ביקרתי במוזיאון יחד עם ילדי,
מרגש מאד.
אנחנו ממשיכי דרכם.

הדלקת נר לזכר פילון

הדלקת נר לזכר פילון

בהצדעה לשמואל מולה מולי אשר עמל לילות כימים והנציח כל כך יפה את הדור שהולך ונגמר הולך ונעלם.
זה החל מרצון עז להנציח דוד שלא הכיר והפך לאתר כל כך מרשים מוקיר ומכבד.

פילון מפקד אמיתי

דילמה ישנה אך אינה מיושנת
מפקדי מדחת יוסוף לא השיכילו לדעת אמת זו

לאורו נלך